تور کویر مرنجاب ،وقتش فرا رسیده!

کمی هم به من توجه کن ! این ندای درونی هر یک از ماست که حتما برای یکبار هم که شده از درون خود شنیده ایم. این یک خواهش نیست بلکه یک نیاز است که دیگر طاقتش تمام شده!

نیاز سفر در روح و جان تمامی انسان ها وجود دارد، کم و زیادش به فرد بستگی دارد. اما زمانی که پاسخگوی این نیاز نباشید هم خود را سردرگم در می یابید و هم روحتان را مشوش ! آنگاه است که وقت سفر رسیده و باید بروی. اگر بمانی تبعاتش با خودت!

 

تور طبیعت گردی برویم؟

این تنها یک پیشنهاد آن هم از نوع دوستانه است؛ تورهای یکروزه و چند روزه از نوع طبیعت گردی می تواند اندکی این نیاز را پاسخگو باشد،این را تجربه نشان داده! همسفرها برایمان گفته اند که پس از سفر برای مدتی هرچند کوتاه یا بلند مدت جسم و جانشان نفسی راحت کشیده است.

تور کویر مرنجاب همانطور که همه جا به نیکی از او یاد می کنند خواص زیادی دارد! چرا که به دلیل نزدیکی اش به تهران و تناسبش با فصول سرد می تواند در قالب  تور یک ، یک و نیم یا تور چند روزه اجرا شود و همین باعث می شود تا کسانی که به خاطر مشغله ، این نیازشان را پاسخگو نیستند دیگر بهانه ای نداشته باشند.

 

سفر را سخت نگیریم! طریقه اش مهم نیست، گروهی یا فردی.مهم آن است که راهی شویم. آنگاه جان آرام گرفته را با تمام وجود حس می کنیم.

در مورد تور کویر مرنجاب بیشتر بدانیم.