قشم

بچه ها با ترتین خاصی، دو طرف زنبیل را گرفته و در حالی که آن را مثل یک تخت روان حرکت می‌دهند، به در خانه‌ها می‌روند و با صدای بلند این عبارت را می‌خوانند: ( کندو پا نداره خیرش بکن به کندو، تا کندو پا بگیره، کندو پا نداره، خیرش بکن...)

این کار در حدود ۲ ساعت طول می‌کشد. در خاتمه‌ی این مراسم، زنبیل محتوی بچه را به خانه‌ی پدر و مادر او برگردانده و او را تحویل والدین می‌دهند. مردم عقیده دارند که پس از انجام این مراسم، بچه پا می‌گیرد و راه می‌افتد. این مراسم از دیرباز تاکنون در جزیره قشم اجرا می‌شود. مطلوب نباشد این مراسم با تاکید و تشریفات خاصی برگزار می‌شود.

در کنار میدان قشم، زیارتگاهی به نام زیرتگاه سید مظفر قرار دارد، این زیارتگاه مورد احترام مردم و صیادان است. صیادان جزیره قشم، سالی یک بار به طور گروهی به زیارت سید مظفر می‌روند و برای افزایش صید ماهی، به دعا و نیایش و دادن نذورات می‌پردازند و گاو و گوسفند قربانی می‌کنند. سپس روحانی محل دعا می‌کند و از درگاه خدا می‌خواهد، تورهای ماهیگیران از دریا سنگین بیرون بیاید و دریا نیز هرچه بیشتر برای صید ماهی آرام باشد و قایق‌های ماهی‌گیری صیادان به سلامت به دریا رفته و مملو از ماهی به خشکی باز گردند. صیادان نیز با خواندن دعا، به امید صید بیشتر و روزی افزون‌تر، امام‌زاده را ترک می‌کنند.