استراحت و گشت در آغوش جنگل، جنگل گردشی یا جنگل‌‌نوردی، صعود از درختان، گشت شبانه و روزانه برای مشاهده جانوران جنگل‌زی، مشاهده ویژگی‌های زیستی گیاهان جنگل، بازدید جنگل با بالن، شکار، ماهیگیری، قایق‌سواری و قایق‌رانی، بازدید از آإشار، غارنوردی، گردش با تله‌کابین، دیدار از سازه‌های تاریخی و روستا‌گردی.

منابع تفرجی طبیعی اکوسیستم‌های جنگلی مشتمل بر منابع طبیعی متنوعی است که از اثر متقابل توپوگرافی، آب و هوا، منابع آب و تیپ و تراکم گیاهی ایجاد شده است. این منابع عبارتند از:

 

توده‌های جنگلی (به ویژه انواعی که دارای تنوع شکل و برگ هستند)، بیشه‌زار ها یا اجتماعات درختی پیرامون رودخانه‌ها، دشت‌های سیلابی، مجاور آبگیرها و برکه‌ها، درختان شاخص جانوران جنگل‌زی (به ویژه انواع پستانداران)، رودخانه‌های جنگلی، آبگیرهای جنگلی، آبشار و غار جنگلی، چشم اندازهای جنگلی.

                                            جنگل