مکان: 
استان مازندران
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
93/07/11
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
موجود
 5,800,000ریال 
63000 تومان
-+

حرکت از تهران ساعت ۵ صبح
صرف صبحانه
ادامه مسیر از جاده فیروزکوه
رسیدن به ابتدای مسیر پیاده روی در ساعت ۱۰
شروع پیاده روی به سمت جنگل ارفع ده، حدود ۲:۳۰ پیاده‌روی تا رسیدن به چشمه پراو.
صرف نهار و چایی و استراحت
بازگشت به سمت ماشین
رسیدن به تهران حدود ساعت ۱۰-۱۱ شب.

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1 رستوران   ژیوار  طبیعت گردشگر  - -
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران 
بیمه حوادث
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
کوهپیمایی
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
یک روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!