مکان: 
استان مازندران
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
93/08/16
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
موجود
 5,500,000ریال 
55000 تومان
-+

ساعت 5 صبح از تهران حرکت خواهیم کرد.

بعد از صرف صبحانه داخل رستورانی در جاده هراز ادامه مسیر می دهیم. بعد از عبور از کنار یک روستا توقف می کنیم و پیاده روی را شروع خواهیم کرد.

با توجه به افراد گروه حدود یک تا یک ساعت و نیم پیاده روی نسبتا سبک خواهیم داشت تا به محل استقرارمان برسیم.

بعد از استراحت کوتاهی بصورت داوطلبانه پیاده روی کوتاه دیگری خواهیم داشت. به محل استقرارمان باز می گردیم و بعد از صرف ناهار به سمت ماشین حرکت می کنیم و به تهران بر می گردیم.

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1  رستوران ژیوار   طبیعت  گردشگر - -
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
کوهپیمایی
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
یک روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!