شهر از همه رنگ در تور نوروز 95

تورهای برتر سال های گذشته:                                                               سفرهای مشابه این تورها در آینده: 

تور جامعه شناسی هند                                                                   تور جشن رنگ هندوستان

تور ازبکستان |نوروز 94|                                                                       تور تاجیکستان

 تور آلمان و فرانسه                                                                         تور برزیل  

  ببینید:                                                                                           فهرست کامل تورهای خارجی    

یکی از اتفاقات خوبی که در سفرهایمان می تواند بیافتد این است که بتوانیم شاهد کارناوال‎ها یا جشن‎های آیینی یک منطقه باشیم. اتفاقاتی که ممکن است هر سال یا هر چند سال، یکبار بیافتند. 

در تورهای نوروز 95 بخت با ما یار است. "جشن رنگ" یا "جشن هولی" که به مناسبت پایان زمستان و آغاز بهار جشن گرفته می‎شود از آیین‎های باستانی هندوهاست. پرتاب رنگ‎های گیاهی و روشن کردن آتش در شب و شادی و سرور به مناسبت شروع بهار قرین می‎شود با آیین‎های نوروزی ما ایرانیان.

قصد داریم تا به صورت تصویری شما را با این جشن سراسر رنگ و شادی آشنا کنیم چرا که گویای همه چیز است: