منابع تفرجی انسانی جنگل: جنگل های ایران از دیرباز مکان اسکان وزیست انسان بوده است وهم اکنون نیز سکونتگاه های بسیاری در مناطق جنگل وجود دارد که طی سالیان به همزیستی با این اکوسیستم پیچیده به تعادل رسیده اند. امروزه شمار زیادی از بناهای تاریخی را میتوان در دل رویشگاه های جنگلی کشور یافت. قلعه رودخان در استان گیلان و قلعه بابک در استان آذربایجان شرقی نمونه ای از آن است. علاوه ب آن تکایا، زیارتگاه ها، برج ها و قلعه های کوچک و بزرگ پراکنده ای در این اکوسیستم طبیعی وجود دارد که در کنار شیوه ی زیست سنتی مردم، گردشگری جنگلی را تکامل و تنوع می بخشد.