این هفته یک پیشنهاد ویژه فرهنگی داریم برای همسفران ژیوار و علاقمندان به تئاتر. منتهی این بار خودمان هم در این پیشنهاد شرکت می کنیم و با دیگر دوستانمان همراه می شویم.