سفرنامه تصویری هند |پیروز کلانتری|

قرار نیست حتما فیلمساز باشید یا قبلا فیلم ساخته باشید تا بتوانید یک سفرنامۀ تصویری شخصی از یک سفر چند روزۀ خود داشته باشید. نترسید!