نوع سفر: 
تور تهرانگردی
تاریخ حرکت: 
1398/03/10
تاریخ برگشت: 
1398/03/10
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
موجود
ریال680,000,
68 هزار تومان
-+

کاخ سعدآباد دومین مجموعه کاخ ساخته شده در پایتخت است، که ساخت آن از اواخر قاجار شروع شده و تا اواخر دوره پهلوی ادامه داشته.
در این مجموعه کاخ شاهد شیوه نوینی از معماری در ساخت کاخ هستیم.
این مجموعه شاهد اتفاقات تاریخی-سیاسی بی شماری بوده و اکنون به عنوان موزه میزبان ماست تا زندگی ساکنین سابق آن را ورق بزنیم.

برنامه سفر :
ساعت 09:30 از درب رودی دربند وارد محوطه می شویم و از موزه های پوشاک سلطنتی، ظروف سلطنتی، کاخ سبز(کاخ رضا شاه پهلوی)، برادران امیدوار، کاخ سفید(کاخ محمدرضا شاه پهلوی) و هنر ملل(موزه اختصاصی فرح پهلوی) بازدید خواهیم داشت.

غذا و پذایرایی: 

روز
صبحانه
ناهار
شام

مکان
توسط
مکان
توسط
مکان
توسط

1

-
-

2
رستوران
ژیوار
رستوران
ژیوار
کمپ
گردشگر

3
کمپ
ژیوار
کمپ
ژیوار

نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 وسیلۀ نقلیه اتوبوس 44 صندلی
2 کمپ چادر بختیاری
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 اتوبوس اتوبوس 44 صندلی
2 هواپیما برگشت
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
یک روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم نیست
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!