ابوزیدآباد در ۳۰ کیلومتری جنوب شرق کاشان در یک منطقه بیابانی در منطقه‌ی جلگه‌ای کم ارتفاع شهرستان کاشان واقع شده‌است. در متون جغرافيايي كهن، از ابوزيد آباد ياد نشده است، ولي اهالي محل بنياد آن را به ۹۰۰ سال قبل نسبت مي دهند. وجود قلعه ها مؤيد قدمت اين روستاست.

تورهای نوروز ۹۴ مجموعه‌ای از تورهای متنوع طبیعت‌گردی و فرهنگی به نقاط مختلف ایران است.

واژه‌های ترکمن و ترکمان در گذشته به تمامی قبایل ترک‌تبار اغوز به‌ویژه طایفه‌های کوچ‌نشین و مسلمان گفته می‌شد. ترکمن‌های کنونی شاخه‌ای از ترکمن‌ها در نوشته‌های قدیمی فارسی هستند.

استپ‌ها یا علفزارها شاید از جمله اکوسیستم‌های طبیعی کمتر شناخته شده باشند.این دسته از اکوسیستم‌های طبیعی اغلب به نام مرتع شناخته می‌شوند که در عمل نوعی کاربری است٬ حال آنکه استپ نوعی پوشش است.

غار رودافشان یکی از زیبا ترین غار های ایران است که در دامنه کوههای حوالی روستایی با همین نام و در استان تهران قرار دارد.

«شهداد» در ۷۰ کیلومتری شمال شرق کرمان است و تا شهر افسانهای «كلوتها» ۴۰ كیلومتر فاصله دارد و کویری‌ترین بخش استان کرمان به شمار می‌رود.