تور دریاچه نئور

دریاچه نئور که بزرگترین دریاچه طبیعی و آب شیرین استان می باشد در بلندیهای باختری رشته باغرو (تالش ) بر روی ولکانیت پرفیر آندزیتی – ائوسن بالایی ایجاد شده است .

بیش از 60% ایران را کوهستان تشکیل داده و به همین خاطر مقدار زیادی از مقاصد سفرهای طبیعت گردی مقاصدی کوهستانی یا در ارتفاعات بالاست. تنگه لالون یکی از همین مقاصد کوهستانی است که برای ساکنان تهران میتواند گزینه ی مناسبی برای سفرهای یک روزه در گرمای تابستان باشد.

جنگل ارسباران و قلعه بابک دو منطقه و مکان دیدنی‌ای است که معمولا برای یک تور طراحی می‌شود.