منابع تفرجی کویر و بیابان: منابع تفرجی طبیعی کویر و بیابان مشتمل بر منابع طبیعی متنوعی است که از اثر متقابل توپوگرافی، آب و هوا، منابع آب و تیپ و ترکم

منابع تفرجی طبیعی جنگل: توده های جنگلی، بیشه زارها یا اجتماعات درختی پیرامون رودخانه ها، دشت های سیلابی، مجاور برکه ها و آبگیرها، درختان شاخص جانوران جنگل زی، رودخانه های جنگلی، آبگیهای جنگلی، آبشار و غار جنگلی، چشم اندازهای جنگلی.

موسسه فرهنگ و سفر ژیوار در طول سه سال فعالیت خود سفرهای متعددی را به جنگل زیبا و حفاظت شده الیمستان انجام داده است. بیشتر این تورها در غالب سفرهای یک روزه و گهگاه چند روزه بوده است. سفر به الیمستان در هر فصل زیبایی¬های خاص خود را دارد.

هریجان روستای زیبا و سرسبزی است که در بخش کلاردشت و شهرستان چالوس قرار دارد.

ورزنه یکی از شهرهای تاریخی استان اصفهان است که از لحاظ تاریخی، گنجینه‌ای بس غنی دارد و آن را نگین شرق اصفهان نامیده‌اند.

تور کویر مصر، قلعه بیاضه و دریاچه نمک

مصر آبادی کوچکی در ۴۵ کیلومتری شرق شهرستان جندق و در ۳۰ کیلومتری شمال