اجرای رقص فولکلور روسیه به نام "درخت غان"

‎اجرای حیرت‌انگیز رقص  فولکلوریک روسیه به نام "درخت غان" در مسکو