بازار کهنه دزفول

دزفول یکی از پنجاه شهر پرجمعیت ایران است که با نام هایی از قبیل دسفیل، دزپیل و دسویل در قدیم از آن یاد می شد. دزفول در دامنه‌های زاگرس میانی جای دارد و پیشینه تاریخی آن به زمان ساسانیان بازمی‌گردد ولی پیش از ساسانیان هم آباد بوده و بخشی از سرزمین‌های امپراتوری‌های ایلام و هخامنشیان به شمار می‌رفته‌است.اما بازار قدیم دزفول از زمان های د.ر تا کنون یکی از جاذبه های ناب این شهر محسوب می شود.

[[{"fid":"8166","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":"383","width":"530","style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","class":"media-element file-default"},"link_text":null}]]

بازار کهنه دزفول

دیدنی ترین جای دزفول بازار کهنه است. این بازار از حدود دویست سال پیش قلب تجارت منطقه و به ویژه محل داد و ستد و تامین نیازهای کوچندگانی بوده است که در بین ییلاقات زاگرس و قشلاق خوزستان در رفت و آمد بوده اند و هنوز هم هستند. بخش عمده این بازار را حجره های پیشه وری تشکیل می دهند. در این حجره ها مصنوعاتی را می سازند که به طور عمده برای کوچ نشینان و کشت و کار سنتی کاربرد دارند. با یکجا نشینی تدریجی کوچ نشینان و منسوخ شدن روش های سنتی کشاورزی این بازار نیز به تدریج مخاطبان و متقاضیان خود را از دست می دهد. پس نباید فرصت دیدار را از دست داد. شاید فردا دیر باشد.