بازار کهنه دزفول

دزفول یکی از پنجاه شهر پرجمعیت ایران است که با نام هایی از قبیل دسفیل، دزپیل و دسویل در قدیم از آن یاد می شد. دزفول در دامنه‌های زاگرس میانی جای دارد و پیشینه تاریخی آن به زمان ساسانیان بازمی‌گردد ولی پیش از ساسانیان هم آباد بوده و بخشی از سرزمین‌های امپراتوری‌های ایلام و هخامنشیان به شمار می‌رفته‌است.اما بازار قدیم دزفول از زمان های د.ر تا کنون یکی از جاذبه های ناب این شهر محسوب می شود.

بازار کهنه دزفول

دیدنی ترین جای دزفول بازار کهنه است. این بازار از حدود دویست سال پیش قلب تجارت منطقه و به ویژه محل داد و ستد و تامین نیازهای کوچندگانی بوده است که در بین ییلاقات زاگرس و قشلاق خوزستان در رفت و آمد بوده اند و هنوز هم هستند. بخش عمده این بازار را حجره های پیشه وری تشکیل می دهند. در این حجره ها مصنوعاتی را می سازند که به طور عمده برای کوچ نشینان و کشت و کار سنتی کاربرد دارند. با یکجا نشینی تدریجی کوچ نشینان و منسوخ شدن روش های سنتی کشاورزی این بازار نیز به تدریج مخاطبان و متقاضیان خود را از دست می دهد. پس نباید فرصت دیدار را از دست داد. شاید فردا دیر باشد.