تازه نفس ها مستندی از عیاری

« تازه نفس ها» در حال و هوای پس از انقلاب توسط کیانوش عیاری ساخته است و وضعیت روزهای پس از انقلاب و شور و اشتیاق مردم انقلابی را نمایش می‌دهد. در این فیلم خیابان ها و مکان های عمومی تهران (تئاتر، پارک و..) را می بینیم که از جمعیت مملو است.خیابان هایی پرازدحام که جای جای آن از کتاب و نوار فروش های دوره گرد پر شده است و مردمی که این سو و آن سو به بحث و گفتگو جمع شده اند. عده ای نشریه، کتاب یا ایدئولوژی خاصی را تبلیغ می کنند و عده ای دیگر از مشکلات شان قبل و بعد از انقلاب سخن می گویند.
«گمشده ها» اما درباره فیلم « تازه نفس ها» است که قریب به سی سال گم شده بود وخیلی چیزهای دیگر هم به همراهش گم شده بودند؛ فیلمی که حتی از ذهن کارگردانش هم پاک شده بود. در« گمشده ها » فیلمساز به اتفاق عیاری در تهران زمستانی پرسه می زند و به جستجوی گم شده ها می رود.