کویر مصر

پیشنهاد ژیوار:

تور کویر مصر 1

تور کویر مصر 2

تور کویر مصر 3

تور کویر مصر 4

 

کویر مصر جزو کویرهایی است که در دل ایران جای گرفته است. برای رفتن به کویر مصر می توانید دو راه را درپیش گیرید:

1- یکی از راههایی که به کویر مصر می رسد قرار گرفتن در جاده گرمسار و از آنجا وارد تک جاده کویری در دل کویر شوید و بعد از بارانداز به جندق و از طریق یک فرعی وارد روستای مصر شوید.

2-  مسیر دوم از طریق جاده قم به سمت نائین می روید و از آنجا به سمت انارک و در ادامه مسیر به سمت خور و از آنجا به سمت جندق و نهایتا به کویر مصر می رسید.البته برای کسانی که از تهران قصد عزیمت به آنجا را دارند، رفتن از مسیر گرمسار کوتاهتر است. البته می توانید مسیر کویری را بر خود آسان کنید چرا که می توانید از یک مسیر به کویر مصر بروید از مسیر دیگر بازگردید.

تور کویر

 

روستای مصر و در کنار آن کویر مصر جزو سفرهایی است که به دلیل نزدیکی این کویر به چندین جاذبه ی کویری دیگر نظیر روستای بیاضه،عروسان،خور،گرمه، آب گرم، چشمه و دریاچه های نمک همیشه مورد توجه بوده است.یکی دیگر از دلایلی که کویر مصر مورد توجه قرار گرفته است وجود منطقه بکر کویری است که این امکان را ایجاد می کند تا بتوانید در دل کویر روی شنهای نرم قدم بزنید و از سکوت کویر و بی انتها بودنش لذت ببرید. در تور کویر مصر مسیر پیمایش یکروزه ای داریم و به منطقه ی فرحزاد سر می زنیم و حتی وارد منطقه ای به نام تخت رستم نیز می شویم.

 

تور کویر

 

شب نشینی و آتش روشن کردن در دل کویر، رویت ستارگان در دل کویر که به گفته ی دکتر شریعتی "و الماس های چشمک زن و بازیگر ستارگان ٬ نه دیگر روزنه هایی بر سقف شب به فضای ابدیت ٬ پنجره هایی بر حصار عبوس غربت من ٬ چشم درچشم آن خویشاوند تنهای من که کراتی همانند و هم نژاد کویر و هم جنس و هم زاد زمین" ، جاذبه هایی است که تنها در دل کویر آنها را می توان یافت.