تور ترکمن صحرا

معرفی یکی از گونه های جانوری تورترکمن صحرا

دلیجه

در تور ترکمن صحرا شما علاوه بر آثار طبیعی و تاریخی با گونه های جانوری و گیاهی نیز برخورد می کنید که شناخت آن ها باعث می شود که لذت بیشتری از سفر ببرید. اگر در تور ترکمن صحرا شما راهی پارک ملی گلستان بشوید تنوع بسیار وسیعی را از گونه های جانوری و گیاهی شاهد خواهید بود. دلیجه یکی از پرندگان زیبایی است که شما در تور ترکمن صحرا به احتمال زیاد مشاهده خواهید کرد. وقتی که در حوالی کوه های گوگجه و قبرستان خالد نبی هستید این پرنده زیبا را خواهید دید.

مشخصات ظاهری : این پرنده 32 تا 38 سانتی متر طول دارد.بدن باریک و دمش بلند است که در انتها، لبه صاف یا اندکی گرد دیده می شود.همچنین بالهای نوک تیزی دارد . در پرنده نر، سرو دم خاکستری، رو تنه و جبه قهوه ای بلوطی با نقطه های سیاه است و شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه دیده می شود.در پرنده ماده،  رو تنه قهوه ای با نقطه نقطه سیاه و شاهپرهای بال سیاه است. همچنین خط زیر چشم با سبیل سیاه مشخص، زیر تنه نخودی با رگه های طولی قهوه ای تیره و زیر گلو اندکی روشن تر است. هر دو جنس ناخن سیاه رنگ دارند. معروف ترین پرنده ایست که مدت زمان طولانی در جا بالزنی می کند.

صدا : صدای این پرنده تا حدودی جیغ مانند و به صورت «کی- کی – کی  kee,kee,kee» شنیده می شود. 

زیستگاه : این پرنده در مناطق باز، درختزار، حاشیه تالاب ها، روی تیرهای برق و صخره ها و در نزدیکی شهر و روستا به سر می برد. در ایران فراوان است و تولید مثل می کند.

حفاظت :این پرنده در زمره پرندگان حمایت شده است، اما برای صید شاهین ها از این پرنده استفاده می کنند.ضروری است ضمن جلوگیری از این کار، از محل های تولید مثلش حفاظت جدی به عمل آید.