سوباتان

تعطیلات خرداد برای طبیعت گردها از تعطیلات نوروز هم مهم تر است. تعطیلاتی در میانه بهار که تقریبا همه جای ایران بهشت می شود. تعطیلات خرداد 94 محدود شده به سه روز! ما که انتظارمان از تعطیلات فرصت چهار یا پنج روزه گشت و گذار است امسال کمی پکر شده ایم! اما خب این هم غنیمتی است. به کجا روم شتابان؟ تور تعطیلات خرداد با تور سوباتان عجین شده است.
انگار سوباتان را وقت دیگر نمی شود رفت. یا خیلی سرد می شود، یا خیلی گرم می شود. ییلاقی رویایی جایی بین اردبیل و تالش. اگر دلتان جایی را می خواهد که شبیه خواب یا افسانه باشد در تور تعطیلات خرداد به سوباتان سفر کنید. توری برای همه به جز!
تنها کسانی که در تعطیلات خرداد سرشان بی کلاه می ماند دانشجوها هستند. این خیل ماجراجو و اهل سفر که در تعطیلات خرداد باید بچسبند به امتحان ها. گاهی برای تور سوباتان دانشجوها در تیر سراغمان می آیند در مورد گرما برایشان می گوییم اما گوششان بدهکار نیست. تور سوباتان دلشان را برده!