تور جنگل، جنگل های ارس

 

در جنگل های ناحیه خزری ایران تنوع زیادی وجود دارد. در تور جنگل از انواع این جنگل ها دیدن خواهیم کرد. این جنگل ها در بیشتر رشته ایران کوههای از جمله کپه داغ، البرز و زاگرس پراکنده اند اما  اغلب در البرز شرقی و کپه داغ متمرکز هستند. در تور جنگل که به مناطق مختلف رشته کوه البرز برگزار می شود شما می تونید از جنگل های ارس دیدن کنید. درخت ارس غالب ترین گونه است. ارتفاع این درختان در حدود 4 تا 5 متر و یا کمتر است. پوشش زیرین اغلب از نوع استپی و بالشتکی است. حد بالایی این نوع پوشش در البرز 2500 و در زاگرس 330 متر است و حد پایینی توسط میزان خشکی تعیین می شود. میزان بارندگی لازم برای تشکیل این نوع پوشش حدود 400-500 میلی متر در سال است. اقلیم در این نواحی کاملا  قاره ای است با سرمای شدید زمستانی (زیر 25- درجه سانتی گراد)، تابستان های ملایم، رطوبت اتمسفری پایین. تور جنگل فرصت قابل توجهی خواهد بود برای بازدید اط این درخت زیبا.