تور جنگل ابر - ابر سواری

تور جنگل ابر یعنی سفر به یکی از دست نخورده‌ترین جنگل‌های ایران است که در 35 کیلومتری شمال و شمال غرب استان سمنان واقع شده است. راه ورود به این جنگل از کنار روستای ابر در نزدیکی بسطام آغاز می‌شود. جایی که ارتفاع کوه‌های البرز کاسته شده و ابرها از لابه‌لای دره‌ها به سمت جنوب سرازیر می‌شوند.

در تور جنگل ابر آسمان به زمین می‌آید و راه رفتن میان ابرها رویایی می شود دست یافتنی. می‌شود میان ابرها خوابید و بر ابرها سوار شد. در تور جنگل ابر آسمان به زمین می‌آید بدون اینکه از قبل خبر ‌کند. هر وقت دلش بخواهد می‌آید. دوردست‌ها پر از ابر است. کوه‌ها و ابرها به هم پیچیده‌اند، همچون صحنه نمایشی که سیاه پوشی حریری سفید را بر خود پیچیده باشد. می‌شود گفت مه غلیظ، در این جنگل ابر گرداگردت را می‌پوشاند. در تور جنگل ابر خنکی و طراوت و بوی خوشی همراه ابر صورتت را می‌پوشاند. ابرها بر گونه و چشم ها و موها مانند قطره های باران می نشینندمثل . دریایی می‌ماند که بدون آبشش می‌توان در آن نفس کشید. هر لحظه ممکن است حرکت ابرها آغاز شود همچون سایه‌ای ابرها از کنارت می‌گذرند و به آرامی و نرمی و زیبایی و تا تجربه اش نکنید نمی توانید تخیل کنید یا بیاندیشید.