تور جنگل ابر سفر بر فراز ابرهایست. جایی که ما در ارتفاع بالاتری از ابرها قرار می گیریم و اقیانوسی از ابر زیر پایمان گسترده می شود. در تور جنگل ابر ما از کویر پا به کوهستان و سپس به جنگل می گذاریم و در فاصله کوتاهی اقلیم اطرافمان تغییر می کند به همین علت است که استان سمنان استان شگفتی هاست. استانی که کویر و جنگل را در دل خود دارد.
تور جنگل ابر مناسب کسانی است که می خواهند از هیاهوی زندگی شهری فاصله بگیرند، چند روزی را در دل طبیعت بگذرانند و از مظاهر طبیعی لذت ببرند. در تور جنگل ابر ما در دل جنگل پیاده روی می کنیم و از یک آبشار زیبا به نام آبشار آلوچال دیدن خواهیم کرد. گونه های گیاهی و جانوری جنگل ابر متنوع و منحصر به فرد هستند.
در سال های اخیر کشیدن جاده از میان جنگل ابر خبرساز شده است جنگل ابر که می بایست از حفاظت بسیار ویژه و بالایی برخوردار باشد توسط دولت، شکارچیان، مردم محلی و گردشگران تهدید می شود. لازم است که تمامی ایرانیان در هر جایگاهی که هستند در تصمیمات خود منافع ملی را در نظر دشته باشند.
تور جنگل ابر اغلب به صورت دو یا سه روزه و در غالب تورهای طبیعت گردی دو روزه یا سه روز جنگل ابر برگزار می شود. در تور جنگل ابر علاوه بر جنگل ابر از آبشار مجن، آرامگاه بازید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی و چشمه های باداب سورت و چشمه علی دیدن می شود.
همسفر ژیوار باشید در تور طبیعت گردی جنگل ابر.