هرچه از قشم بگوییم کم گفته ایم چرا جای جای این جزیره حرفی برای گفتن دارد. جنوب شرقی جزیره پوشیده از ارتفاعات و چین خوردگی هاییست که نگینی بس کهن را در خود جای داده اند. دردل ارتفاعات این منطقه آثار باشکوهی از معماری صخره ای دیده می شود که به عقیده برخی از محققین نیایشگاه پیروان آیین میترائیسم یا آناهیتا بوده است . قدمت این اثر به دوره مادها می رسد و آن جایی نیست جز "غارهای خربس" .

غار های خربس  بر پیشانی كوهی مشرف به ساحل جنوبی جزیره 4 دهانه غار از درون به هم پیوسته  در ارتفاع 20 تا 30 متر به چشم می خورد كه به غار های خربس   ( xarbes)  شهرت دارند كه گفته می شود از دوره ماد ها هستند . این غار ها كه از پدیده های كهن زمین شناختی به شمار می روند  همراه با دیگر پدیده ها و كوهها و خود جزیره قشم دنباله چین خوردگی های رشته كوههای زاگرس هستند كه در هزاره های گذشته از زیر آب سر برآورده اند.

در  تور قشم هنگامی که به بازدید این پدیده می رویم متوجه می شویم که این غار ها از درون با مجموعه دهلیز ها  و تالار ها و اتاقهای متعدد و چشمه ها و روزنه های گوناگونی كه رو به شمال و جنوب قرار دارند که مؤید حضور مردمانی از دورانهای كهن در این جزیره هستند . پیداست كه دست آدمیان به مرور زمان و به  منظور كاربرد های گوناگون  شكل و سیمای این غارها و دیواره های آنها را دگرگون ساخته و مناسب نیاز های خود در آورده است. ساختار راز آمیز این غار ها و قرار گرفتن آن بر بلندی  این عقیده را دامن زده كه اینجا در روزگار مادها نیایشگاه  مهر و محلی برای ستودن الهه میترا بوده است.

 

تورهای چند روزه متعددی به مقصد قشم این روزه برگزار می شوند اما اگر خود را از زمره طبیعت گردان می دانید چه بهتر که با تورهای طبیعت گردی به قشم سفر کنید تا بیشترین استفاده و لذت را از مقصدتان ببرید.