تور هورامان و کردستان| سفرنامه اردیبهشت 94

تور هورامان- سلام کردستان

از همدان گذشتیم و به سنندج رسیدیم. صبحانه را در سنندج خوردیم. مکان های دیدنی اساسی سنندج را در نیم روز دیدیم. به خانه کرد و موزه حبیبی رفتیم و با نمادهای هویت فرهنگی اقوام کرد و گنجینه مردم‌شناسی مردم کرد آشنا شدیم.

تور هورامان- دریاچه زریوار

از سنندج به سمت مریوان حرکت کردیم و ناهار را در کنار دریاچه زریوار خوردیم. ماهی کبابی خود دریاچه زریوار! جای همه حقیقتا خالی! بعد از نهار به هتل رفتیم و بعد از تحویل گرفتن اتاق کمی استراحت کردیم و شب را به گشت اختیاری در اطراف دریاچه زریوار با مناظر شبانه اش پرداختیم. تورهورامان- اورامانات صبح از مریوان به سمت قلعه جی حرکت کردیم. قلعه جی نرسیده به سه راهی حزب الله و به سمت اورامان تخت است. ما یک پیاده روی 8 ساعته را شروع کردیم در بین راه به روستای سربم رسیدیم و مسیر پیاده روی خود را از میان دره ای مشرف به رودخانه ادامه دادیم تا به روستای دزلی رسیدیم. ناهار را در بین راه خورده بودیم و در دزلی توانستیم دشت لاله های واژگون هورامان را ببینیم. از دزلی سوار ماشین شدیم و به سمت گردنه ژالانه حرکت کردیم.

تور هورامان- گردنه ژالانه

اردیبهشت هورامان بی نظیر است. گردنه ژالانه فوق العاده بود. از پاسگاه مرزی ایران و عراق گذشتیم و در جایی توقف کردیم که منظره شهر حلبچه پیدا بود. کبابی خوردیم که تا به حال نخورده بودیم. سوار ماشین شدیم و به سمت اورامان تخت برگشتیم. شب را در هتل سنگی هورامان بودیم و از خستگی به خواب عمیقی فرو رفتیم.

تور هورامان- خداحافظی

صبح بعد از زیارت پیرشالیار به راه افتادیم. با اورامان تخت خداحافظی کردیم و به جاده فرو آمدیم. نهار را در سنندج خوردیم ومردان و زنان و بچه ها را با لباس های کردی را ترک کردیم و به تهران تکراری برگشتیم.