تور کردستان - مراسم پیر شالیار

آنچه در تور کردستان – اورامانات به آن پی می برید، ارزش و اهمیت این منطقه نزد مرمانش است. در تور کردستان شما یا منطقه ای منطقه ای با هویت کاملا ملی - لباسهای زیبای محلی - آداب و رسوم ایرانیان باستان - زبان اوستایی کهن ایران - موسیقی دلنشین و زیبای کردی - طبیعتی بکر و مملو از پوشش های طبیعی که در تور کردستان با آنها آشنا می شوید.

برگزاری آیین ها و رسومات ملی و محلی در این منطقه ویژگی دیگری است که در تور کردستان دیده می شود. بنا به اعتقاد اين مردم، روستايشان زماني شهري بزرگ بوده و مركزيتي خاص داشته و به همين دليل از آن به عنوان تخت یا مرکز حکومت ناحیه یاد می کردند. وضعيت خاص روستا از نظر معماري، موقعيت چشمه هاي پر آب، هم چنين مراسم خاص و آداب و رسوم و وجود مقبره و مسجد پير شاليار و به ويژه جمعيت و تعداد سكنه قابل توجه آن، نشانگر اهميت آن در زمان ساساني است. مراسم معروف «پير شاليار» از زمان هاي بسيار دور در اين روستا برگزار مي شده، که در تور کردستان دیدن این مراسم را از دست ندهید. مراسمي كه با ريشه اي كهن جشن عروسي پير شاليار (شهريار) را يادآور مي شود،اين مراسم كه شامل سه مرحله است در اولين هفته دي ماه با ارسال گردوهايي براي مردم كه از باغ شاليار چيده شده آغاز مي گردد و با طي مراحل و آداب و سنن بسيار در كنار مزار پير شاليار با تقسيم نان خرد شده در داخل ماست بين مردم، پايان مي يابد. مردم اورامان بر اين عقيده اند كه اين رسم و رسوم بايد پا بر جا بماند و اورامانات تخت همچنان با طي همين مراحل تا به اينجا پايدار مانده و خواهد ماند .