دیوالی

جشن دیوالی | جشن نور و روشنایی|

سالانه فستیوال ها و جشن های مختلفی در جامو و کشمیر هندوستان برگزار می شود و جشن دیوالی از مهم ترین آن هاست که با شور و شوق خاصی جشن گرفته می شود. مردم برای این جشن خانه را آب و جارو و تزیین می کنند و درواقع به استقبال سال نو می روند.

در روز جشن مردم به حضور خدایان می روند و به عبادت می پردازند و هدیه های خود را تقدیم می کنند.بعد از تاریک شدن هما تمام شهر را با شمع و فانوس تزیین می کنند و مردم در خیابان ها دور هم جمع می شوند و به آتش بازی می پردازند.آن ها اعتقاد دارند که الهه ای در این زمان به خانه ی آن ها می رود و برکت را با خود به همراه می آورد

این جشن در نوامبر هر سال برگزار می شود و به جشن نورها هم معروف است و در سراسر هندوستان برگزار می شود.