جمعه ها به مکتب بروید!

سلمان خان وقتی برای تحصیل از هند به فرنگ رفت، بعد از دیدن امکانات تحصیلی و کیفیت دانشگاه های آنجا، به این فکر کرد که چرا مردم هند نباید از این امکانات استفاده کنند؟ بنابر این سایت "آکادمی خان" را تاسیس کرد که شامل ویدئو هایی از کلاس درس های بهترین دانشگاه ها و استادان دنیا بود. این کار سلمان خان که حالا به صورت گسترده تر می توان در سایت های دیگر هم مشاهده اش کرد، خلاف مدرک گرایی زمانه هم بود. آدم ها به صورت رایگان می توانند درس هایی که دوست دارند را آموزش ببینند و از کلاس درس ها استفاده کنند. هدف اصلی آکادمی خان "ارائه امکانات آموزشی با کیفیت و استاندارد بالا، به هرکس و در هر کجا" تعریف شده است. بعد از سایت آکادمی خان سایت های دیگری مثل "کورسرا" نیز شروع به فعالیت کردند که چه بسا از نظر کیفیت از آکادمی خان هم سبقت گرفتند. اگر به زبان انگلیسی مسلط هستید کارتان به نسبت راحت تر است. اما اگر می خواهید فارسی بخوانید و آموزش ببینید، سایت مکتب خانه را پیشنهاد می کنیم که به کوشش دانشجویان دانشگاه شریف راه اندازی شده است و کم کم دارد میان رقیبان خارجی اش جان می گیرد.

با وجود این سایت های آموزشی می توانید فارغ از دغدغه ی مدرک و هزینه ی تحصیل، درس بخوانید و حتی امتحان بدهید و میزان یادگیری خود را محک بزنید.

سایت های تحصیل رایگان:

https://www.coursera.org/

www.khanacademy.org/