خانه تیمورتاش

این خانه از جمله آثار دوره پهلوی اول است و در میدان پاستور داخل محوطه دانشگاه فرماندهی و ستاد قرار دارد. این خانه در حدود سال 1310 ساخته شد و به عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه تعلق داشت. تزئینات بنا شامل نمای آجری است که به شکلی استادانه از آجر استفاده شده است. همچنین آئینه‌کاری‌های نفیس که در گیلویی‌ها و سقف تالار اصلی کار شده‌اند، قابل توجه می‌باشد. گچبری‌های ظریف و زیبایی نیز در سرستون‌ها و سایر بخش‌های بنا وجود دارد. درها و پنجره‌های چوبی نیز با وجود فرم‌های و اشکال خاص خود، جلوه زیبایی به این بنا داده‌اند. این خانه به موزه جنگ تبدیل شده و در آن ابزار و ادوات جنگی از جمله توپ اهدایی روسیه در عهد نامه ترکمانچای به نمایش در آمده است ولی هم اکنون امکان بازدید عمومی ندارد و نوروز امسال برای اولین بار و تنها به مدت 15 روز امکان بازدید از آن فراهم بود.