"داستان" را سر بکشید!

 

اول ماه که می شود روی دکه ها خودنمایی می کند. تازه بعضی وقت ها  دو سه روز زودتر سر و کله اش پیدا می شود، مثل دوست های خوش قول. "داستان" با بقیه خانواده "همشهری" فرق دارد. شبیه بچه های ناخلف است. به روز و سر به هواست.

"داستان "، فهرستی از نویسندگان و مترجمان قابل اعتنا در ادبیات روز دنیا را به مخاطبش می شناساند. نویسندگان بزرگی که شاید هنوز برای مخاطبان فارسی زبان ناشناخته باقی مانده اند و به واسطه ی خوش ذوقی مترجمان  زبر دست شناسانده می شوند.   

علاوه بر اینها داستان، بخش هایی دارد از جنس خود ما. "درباره ی زندگی" ، روایت هایی مستند از زندگی ماست از زبان دیگری. روایت های واقعی از زندگی انسان های بزرگ. روایتی از پله -اسطوره فوتبال برزیل- وقتی که 9 ساله بود، روایتی از سیگاری شدن "دیوید سدریس" نویسنده ی بزرگ امریکا، نوشته هایی خیلی نزدیک. خیلی واقعی.

"پایان خوش" با بخش ثابت داستان های دیدنی کامبیز درم بخش حالمان را خوب می کند. "داستان های یک خطی" چالشی است برای آدم هایی که فکر می کنند با مزه اند! خودتان را محک بزنید!

در "داستان" مجموعه ای داریم از داستان ها، روایت ها و عکس ها، کارتون ها و روایت های طنز. اگر اهل کتاب هستید و یا حتی اگر یک مخاطب ساده ادبیات و هنر، پیشنهاد می کنیم، اول هر ماه سری به دکه های روزنامه فروشی بزنید و یک کتاب "داستان" همشهری بخرید و کل ماه را در خانه یا وقت های آزاد محل کارتان، در مترو یا تاکسی و یا عصر های بی حوصله ی جمعه تان "داستان را سربکشید."