پاییز تا بهار؛ فرصتی برای تور قشم

پاییز که می رسد کم کم سر و کله ی تورهای قشم پیدا می شود. پایتخت نشینان هوس هوای گرم و مرطوب جنوب را می کنند و جزیره خودش را برای مهمانپذیری آماده می کند. 

روستای "شیب دراز" برای طبیعت گردها نامی آشنا و برای بقیه گردشگران احتمالا غریب است. روستایی که در گشت های معمول تور قشم و حتی تورهای طبیعت گردی گنجانده نمی شود. 

شیب دراز بهار هر سال میزبان لاک پشت های پوزه عقابی است. لاک پشت هایی که در لیست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار دارند و برای تخم گذاری به ساحل شیب دراز می آیند. 

علاوه بر فعالیت های مستقیمی که در این 11 سال برای حفاظت از لاکپشت های پوزه عقابی انجام شده، "پروژه احیای عروسک های بومی" نیز به صورت غیر مستقیم به این لاک پشت ها کمک کرده اند. 

 

[[{"fid":"6450","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","link_text":null,"field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":"435","width":"640","style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

 

دهتو لوک – دختر جزیره ی قشم

"پروژه احیای عروسک های بومی" برای حفظ، احیا و ایجاد کاربری جدید صنایع دستی بومی منطقه از سوی موسسه آوای طبیعت پایدارشکل گرفت. 

زنان روستای شیب دراز برای زنده کردن صنایع دستی بومی خود دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند از طریق هنر خود برای حفاظت از لاک پشت پوزه عقابی فعالیت کنند. نتیجه اینکه عروسک "دهتو لوک" آبان 1394 به عنوان عروسک ملی به ثبت رسید. 

محیط زیستی شوید، مشارکت کنید!

 

اگر قصد سفر به قشم را دارید یا با یکی از تورهای قشم راهی این جزیره هستید به جای خرید صدف و ستاره و سایر بی گناهان دریایی! برای دوستان و قوم و خویش یک "دهتو لوک" سوغات بگیرید. این عروسک ها هم نماد فرهنگ قشم هستند هم شما را در یک پروژه ی زیست محیطی مشارکت می دهند. با یک تیر چند نشان بزنید!

تور قشم را بیشتر بشناسیم