روز جهانی گردشگری

27 سپتامبر روز جهانی گردشگری است. به مناسبت این روز در ایران بازدید از موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌ تاریخی تحت پوشش سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری رایگان است. 

سازمان جهانی گردشگری با شعار "سفر،لذت،احترام"  کمپینی راه انداخته که از اهالی سفر میخواهد عکس هایی بگیرند که تعبیر آن ها را از این شعار نشان بدهد و از مسافران مسئولیت پذیر به حساب بیایند.

شرکت کنندگان در این کمپین باید عکس های خودشان را با هشتگ #TRAVELENJOYREESPECT در اینستاگرام منتشر بکنند.

هدف این کمپین کمک به ایجاد حس مسئولیت در مسافران است و حفاظت از طبیعت، احترام به میراث تاریخی و میزبانان، حمایت از اقتصاد محلی و مسافری آگاه و قدردان بودن از مشخصه های مسافر مسئولیت پذیر است.

در این کمپین جهانی شرکت کنید و ژیوار را هم در عکس هایتان تگ کنید.