یک سفر یک کتاب

سفرنامه تصویری آبشار هریجان

صبح روز جمعه 1 اردیبهشت ساعت 5 صبح از میدان ونک راهی جاده چالوس و آبشار هریجان شدیم، پس از صرف صبحانه در رستوران به راه خود به سمت منطقه سیاه بیشه ادامه دادیم و پیاده روی را به سمت روستای هریجان آغاز کردیم. آغاز پیاده روی به سمت روستای هریجان به مدت یک ساعت و نیم ، پیاده روی در طبیعت زیبای بهاری روستای هریجان و چشم انداز بی نظیرش

 

 

هریجان

پیاده روی همسفران از سیاه بیشه به سمت روستای هریجان، مسیر هموار پیاده روی در حدود 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم ادامه داشت.

هریجان

مناظر بین راه تا هریجان

هریجان

طبیعت بهاری سیاه بیشه و هریجان

هریجان

کتابخوانی جمع همسفران در کنار مهسا ملک مرزبان در طبیعت زیبای هریجان

هریجان

بعد از اتمام کتابخوانی و گفتگوی همسفران با مهسا ملک مرزبان و صرف نهار در طبیعت زیبای هریجان، نوبت به چای ذغالی مخصوص ژیوار رسید.

هریجان

عکس دسته جمعی همسفران و خداحافظی با آبشار هریجان و سیاه بیشه.