سه روایت از یک رخداد

نگاهی به زندگی متفاوت سه زن مهاجر لهستانی در ایران
آنا بورکوفسکا-املیا وویچه هوفسکا-هلن استلماخ
همزمان با دهمین سالگرد درگذشت آنا بورکوفسکا هنرمند لهستانی
با سخنرانی خسرو سینایی و عایرضا دولتشاهی و...
همراه با نمایش مستند کوتاهی ازآنا بورکوفسکا و املیا وویچه هوفسکا
زمان :سه شنبه 24 بهمن 96 ساعت 16
میدان انقلاب، خیابان ادوارد براون کاشی 12 ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت