عمارت مشیرالدوله

 

عمارت مشیرالدوله

عمارت مشیرالدوله ، منزل حسن پیرنیا، سیاستمدار، حقوقدان و تاریخ‌نگار ایرانی، و نخست‌وزیر ایران در اواخر عهد قاجار است. 

تاریخ ایران باستان، نظامنامهٔ حق ویزا و سایر تصدیقات اتباع ایرانی خارج از کشور و حقوق بین‌الملل در این خانه نگارش شده است. داوود پیرنیا پسر او در سوییس تحصیل کرد و علی رغم پست های دولتی که بر عهده داشت، عمده شهرت او به خاطر سرپرستی برنامه ی گلهاست.

به همین خاط در برخى از روزهاى هفته، از این خانه آوای موسیقی و آواز بزرگانی چون جلیل شهناز، رهى معیرى، بهادر یگانه، ابوالحسن ورزى، کیومرث وثوقى، احمد عبادى، حبیب‌الله بدیعى، تجویدى، پرویز یاحقى، جواد معروفى، مرتضى محجوبى، حسین‌ قوامى، فرهنگ شریف، بنان و... بلند می شد.

عمارت خانه مشیرالدوله پیرنیا  تلفیقى از معمارى ایرانى‌ و فرنگىرا دارا می باشد. این خانه را نیکولای مارکوف، معمار بزرگ روس، ساخته است.در سال ۱۳۸۶ گودبرداری بخش شمالی خانه مشیرالدوله پیرنیا برای ساخت یک مجتمع تجاری باعث ترک خوردن بخشی از دیوار و سقف شد و تاکنون هم این ترکها مرمت نشده است. قسمتهای از سریال دایی جان ناپلئون ناصر تقوایی ، و همچنین قسمتهایی از سریال هزاردستان  علی حاتمی در این خانه فیلم برداری شده است.

این خانه در خیابان منوچهری تهران بین لاله‌زار و فردوسی قرار دارد و در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است و هم اکنون امکان بازدید از این خانه فراهم نیست.