گروه playing for change با هدف نزدیک کردن موسیقی ملل به یکدیگر به نقاط مختلف جهان می رود و از موزیسین ها در محیط کشورشان در حال خواندن یک آهنگ، فیلم برداری می کند و در نهایت آن ها را با هم ترکیب می کند.