موسیقی آذری

موسیقی مقام آذربایجان|عدالت نصیبف|

«موسیقی مقام» از انواع موسیقی بومی و فولکلور آذربایجانی است که پیشینه ای بسیار قدیمی دارد. این موسیقی ترکیبی از شعر کلاسیک و بداهه نوازی در انواع مختلفی از ملودی ها است. مقام در سال 2003 توسط یونسکو به عنوان میراث معنوی فرهنگی بشری به ثبت رسید و پیشتر هم کاوشگر فضایی وویجر 1، قطعه ای از موسیقی مقام آذری با ساز بالابان را برای پخش در فضا انتخاب کرده بود.