نوروز

 

اسم نوروز که با عدد هفت گره خورده . نه به این خاطر که نوروزِ و هفت سینش (که هست و بهش می رسیم)! به خاطر اینکه نوروز انگار از یک هفته قبلش شروع میشه . یک هفته قبل از زمانی که خورشید از صفحه استوای زمین بگذره و به سمت شمال آسمون بره . همون یک هفته ای همه در تب و تاب خرید و خونه تکونی و برنامه ریزی سفر و رسیدن از بی نظمی به نظم هستند. همون هفت روزی که فاصله بین روز ها و شب هاش انگار کمتر از بیست و چهار ساعتِ. هفت روزی که به هفت ساعت آخر مونده به سال تحویل می رسه صدای ضربان قلب آدم و تیک تیک ساعت یکی میشه تا برسه به هفت دقیقه نهایی کنار اون هفت سین رویایی هر آدم خوش سلیقه . تاهفت ثانیه آخر که در سکوت می گذره و روز از نو میشه و میشه نوروز . همه بی نظمی ها از هم می پاشه . همه چیز دنیا سر جای خودش قرار می گیره حتی چیزهایی که سر جاشون نبودن احتمالا یه جای دیگه به قرار می رسند و بعد یک هفته رویایی شروع میشه . به اون پنج روز توی تقویم نگاه نکنید تعطیلات رسمی نوروز یک هفته است تا بوده همین بوده. جشن نوروز با تحویل سال یا لحظه اعتدال بهاری آغاز می شه. در دانش ستاره شناسی لحظه اعتدال بهاری یا اعتدال ربیعی در نیمکره شمالی زمانی هست که خورشید از صفحه استوای زمین می گذره و به سوی شمال آسمان حرکت می کنه . در گاه شماری هجری خورشیدی لحظه تحویل سال، تعیین کننده نخستین روز (هرمز روز یا اورمزد روز) از ماه فروردین هست.