پاییز را با تور یک روزه لمس کن

رنگ ها تکراری شده اند؟ پاییز را هنوز آنچنان که شایسته و بایسته است حس نکردی؟ تنها یک روز را به خودت اختصاص بده و راهی سفری مختصر شو!

اندک زمانی از شروع خزان و جشن رنگ ها گذشته ولی به طرفه العینی دیر می شود! چرا که هرچه به آبان و آذر نزدیک می شویم، با کاهش دما ، زیبایی خزان هم کم رنگ تر می شود.

تورهای یک روزه به مقاصد پاییزه برای تمامی سلایق تعریف شده اند چرا که این خصلت طبیعت پاییزیست، " گر عاشق هم نباشی ، دلت را می برد ! "

تور شهرستانک از مزایای بیشتری نسبت به دیگر مقاصد بهره مند است، از فاصله کمی که تا تهران دارد تا خوش خوشان قدم زدن در کوچه باغ هایی که نه تنها خسته کننده نیستند بلکه نمی خواهی تمام شوند.

تور یک روزه معمولا باید دارای یک سری المان های طبیعت گردی باشد تا معنای تور طبیعت گردی را پیدا کند اما تور شهرستانک بیشتر از آن که جنبه طبیعت گردی داشته باشد جنبه دلربایی دارد برای عاشقان پاییز ! با این تفاسیر باز هم برای طبیعت گردان ، پیاده روی در هوای سالم ییلاقی ، خالی از لطف نخواهد بود.

مسیر منتهی به شهرستانک از جاده کرج ـ چالوس شروع می‌شود که نرسیده به گچسر از طریق جاده ای فرعی به این روستا می‌رسیم. اینجا پر از درختان رنگارنگ پائیزی است انگار که خدا بوم و سه پایه اش را بر این نقطه از زمین گذاشته باشد و بی‌محابا رنگ و زیبایی خلق کند. راه شهرستانک در نهایت به بن‌بست می‌رسد، اما کوهنوردان راه بلد از قله توچال می‌توانند بعد از طی مسافتی به قله شاه‌نشین شهرستانک برسند و دمی بیاسایند و از همان جا راه خانه را پیش گیرند.

 

سال هاست که روستای شهرستانک به مقصدی برای سفرهای شخصی و تورهای طبیعت گردی تبدیل شده و شاید همه ما از آن بازدید داشته ایم ولی می توان گفت که شهرستانک را باید هرسال رفت، نه برای آنکه سفر رفته باشیم بلکه برای جسم و جان خود اندک وقتی گذاشته باشیم.