پیشنهاد هفته: باغ ایرانی |همچون قدم زدن با بهار|

این روزها که برگ های درخت ها تازه جوانه زده اند بهترین فرصت است برای تهران گردی. قبل از اینکه سرب و دوده روی برگ های درخت های تهران بنشیند بروید و سری به پارک های تهران بزنید.
درست است که تهران پارک های زیاد دارد اما بهار "باغ ایرانی " چیز دیگری است.  "باغ ایرانی" همانطور که از نامش پیداست معماری باغ های ایرانی را دارد. پارک به سبک باغ. باغ ایرانی به مجموعه منظمی از آب، گیاه و معماری گفته می شود. همان مجموعه ی منظمی که در فرش های ایرانی هم پیدا می شود. 
تا بهار تمام نشده بروید و در "باغ ایرانی" قدم بزنید و از لاله های بی نظیر آن جا لذت ببرید. شاید باورتان نشود اما در قلب تهران میتوانید احساس کنید به شیراز سفر کرده اید.  "باغ ایرانی" کمی از ده ونک فاصله دارد. شما می توانید از شیخ بهایی شمالی وارد 20 متری پیروزان شوید و بعد در کوچه صابری "باغ ایرانی" را پیدا کنید. در وسط باغ عمارتی ساخته شده که عناصر معماری سنتی ایرانی را دارد. ایوان بزرگی که با چلچراغ هایش در شب منظره باشکوهی به باغ می دهد. همه ی این ها مثل قدم زدن با بهار در میان کوچه باغ های شیراز و باغ لاله های رنگارنگ و تماشای خانه های قدیمی ایران است. درست در قلب تهران، بهار 94.