پیشنهاد هفته: شهر کتاب مرکزی

 شهرکتاب مرکزی، جایی برای همه فصول

اگر دلتان می خواهد چند ساعتی از هیاهوی شهر دور باشید، بروید و در دنیای کتاب ها و خیال ها غرق شوید، سری بزنید به شهرکتاب مرکزی.

از قفسه ها یک کتاب انتخاب کنید، یا از ماه نامه های فرهنگی- ادبی یکی را بردارید و بروید توی کافه کتاب و یک چای بزرگ سفارش دهید و کتابتان را بخوانید. نگران نخریدن کتاب هم نباشید. خواندنتان که تمام شد می توانید کتاب را برگردانید در قفسه اش و با آرامش از در خارج شوید.

شهرکتاب مرکزی سه سالن اصلی دارد: زیر زمین، همکف، طبقه اول. زیرزمین مخصوص کتاب های کودکان و نوجوان و لوازم التحریر است. طبقه ی همکف کتاب های فارسی و کافی شاپ ، بخش موسیقی و بخش کوچکی برای صنایع دستی دارد و طبقه اول مخصوص کتاب های خارجی است.

راه دسترسی:

شهر کتاب مرکزی در خیابان شریعتی است. اگر از سمت مطهری (تخت طاووس) سوار تاکسی شوید و کمی پایین تر از سر معلم از تاکسی پیاده شوید، حتما سر در بزرگ شهر کتاب را می بینید. 

سلام ما را به دوستان شهر کتابی برسانید!