تهرانر؛ وقت گذرانی در تهران

اکثر ما که ساکن شهر تهران هستیم، گمان می کنیم هرگز در تهران نمی توانیم وقت گذرانی یا بهتر بگویم، "خوش گذرانی" به سبکی متفاوت تر از بام تهران و رستوران ها و کافه ها و مکان های تکراری داشته باشیم. 

شاید یک وقت هایی جمع های دوستانه مان توان همراهی ما را در پارک ها و کافه ها و رستوران ها نداشته باشند. هیچ کدام از ما دلمان نمی خواهد تنهایی توی رستوران بنشینیم یا نیمکت یک پارک را اشغال کنیم و به دور دست خیره شویم. پس برای اوقات تنهایی مان چه برنامه هایی داشته باشیم؟ 

یا اصلا فرض کنید یک جمع چند نفره تشکیل داده ایم و می خواهیم آخر هفته را در "تهران" وقت بگذرانیم. چه برنامه هایی می توانیم داشته باشیم؟

تهرانر، خود را اینطور معرفی می کند:

تهرانر یک پروژه‌ی گروهی‌ست برای اطلاع‌رسانی درباره‌ی رویدادهای فرهنگی در تهران.

به بیانِ ساده‌تر اگر یک روز صبح بخواهید کار را تعطیل کنید و چرخی در شهر بزنید یا مهمانِ تازه از فرنگ برگشته‌تان را میزبانی کنید، چه گزینه هایی دارید؟ 

تهرانر انتخاب‌های ماست برای وقت‌گذرانی در تهران. 

شما می توانید با دنبال کردن تهرانر و عضویت در آن، پیشنهادات خاص تهران گردی داشته باشید. حالا، تنها یا دست جمعی، چند گزینه برای انتخاب یک وقت گذرانی متفاوت برای آخر هفته تان در تهران دارید. 

آدرس:  http://www.tehraner.com/