از جمله مراسم های آیینی که در اردیبهشت ماه برگزار می شود، مراسم پیر شالیار در اورامانات کردستان است که همه ساله افراد علاقه مند زیادی از همه شهر‌ها و کشورها برای دیدن این مراسم مذهبی به آنجا سفر می کشاند.
خیلی از ما زمانی که اسم بهار می آید یاد و عطر وبوی گل و گلستان می‌افتیم. قدم زدن در کوچه و پس کوچه های روستای ابیانه و بازدید از گلاب گیری کاشان و نیاسر مخصوصا مراسم گل غلتان نوزادان همراه با گل های محمدی از جمله برنامه‌هایی است که بیش از پیش ما را در سفر به این مکان ترغیب می‌کند.
کمی که از تهران بالا می‌رویم، در ارتفاعات تالش گل های رنگارنگ، خشخاش های وحشی در مناظری بکر و مثال زدنی در منطقه ای به نام سوباتان قرار دارند. از یک سو ابرهایی که زیر پایت قرار دارند واز طرف دیگر سبزه و گل هایی که بهار را بیش تر به رخ می کشد بهار را برایت به خاطر می آورد.
خلاصه کنیم...
در اردیبهشت، بی انصافیست که بهشت را به جای خاصی نسبت دهیم زیرا همه‌ی ایران بهشت می‌شود.