چرا تور موسیقایی تاجیکستان؟

دیدار با رامشگران سغد و کوه پامیر

سفر موسیقایی ازبکستان برای ما شبیه به رویا بود. فکر نمی کردیم که آدمی به بزرگی ژان دورینگ در سفر آنقدر رفیق و همراه باشد. کنار ژان دورینگ که راه می رفتیم شبیه به بزرگان سرزمین پارس به نظر می رسیدیم. ژان دورینگ فرانسوی ازبکی و فارسی را روان صحبت می کند و وظیفه ی دیلماجی ما را هم به عهده گرفته بود.  ما با بزرگترین و حرفه ای ترین استادان موسیقی ازبکستان دیدار کردیم. هر روز برنامه ی کنسرت خانگی و رقص محلی برپا بود و ما سمرقند و بخارا را به دنیا نمی دادیم. 

امسال عازم تاجیکستانیم. عازم سرزمین کوه های پامیر. با بزرگترین موسیقی شناس و شرق شناس معاصر که تسلطی خاص بر فرهنگ و موسیقی کشورهای آسیای میانه و ایران دارد. از شهرهای دوشنبه، کولاب و خجند دیدن می کنیم و برجسته ترین استادان موسیقی تاجیکستان با نوای ساز و آوازشان به استقبالمان می آیند. سفر از 18 تا 25 مرداد به مدت 8 روز و 7 شب برگزار می شود. تصور این است که مخاطبان سفر معمولان حرفه ای های موسیقی اند اما با تجربه سفر پیش فهمیده ایم که مهم نیست که نوازنده درجه یک باشید یا موسیقی شناس باشید یا تحصیلات موسیقی داشته باشید مهم این است که عاشق موسیقی باشید و از شنیدن آن لذت ببرید. شاید این سفر بهترین تجربه زندگی شما باشد.