چرا کویر مصر؟

کویر مصر سفر به سرزمین آسمان پر ستاره است و روستاهایی که به دور از هیاهوی زندگی شهری اند. کویر مصر سفر به صدای زنگوله های شتر است و خیره شدن به مناظری که روح را صیقل می زند و جان را آرامش می بخشد. نخلستان های در حاشیه کویر و رمل هایی که جز ماسه هیچ نیستند و خانه هایی که از آب و گل ساخته شده اند. در شرقی ترین نقطه استان اصفهان با مناظری رو به رو خواهیم شد که شبیه شان را یا در فیلم ها دیده ایم یا در کتاب ها خوانده ایم. سرزمین هایی که هیچ ندارند جز سختکوشی مردمانش و طبیعت به آن ها هیچ نداده است جز صبوری. در بیشتر ماه های سال روزها هوا آنچنان گرم است که گویی در کوره آهنگری دمیده اند و شب ها آن چنان سرد که انگار به سرزمین قطبی پا گذاشته ایم. اما بهمن ماه فصل سفر به کویر و بخصوص کویر مصر است برای همین هم هست که تور کویر مصر آن قدر طرفدار دارد. شما می توانید در تور کویر مصر به زندگی روستایی و کویر بازگردید. زندگی ساده و بی تجملی که نیاکان ما بدان مشغول بودند و صفا و صمیمیت خاص خودش را داشت. می توانید با شرکت در تور کویر مصر در خانه های روستایی اقامت کنید، سوار شتر بشوید، در رمل ها راه بروید و شب نشینی دور آتش داشته باشید. اگر علاقمند به گیاهان کویری یا خزندگان و جانوران کویر هستید می توانید با سرپرست برنامه همراه شوید تا اطلاعات بیشتری را در اختیارتان بگذارد. بدون شک کویر مصر خاطره ای ماندگار در ذهن شما حک خواهد کرد خاطره ای ماندگار برابر با سفر به مصر واقعی با اهرام و فرعون هایش.