چشمه های باداب سورت: سه چشمه و هزار پله
اگر اهل سفر با تور باشید احتمالا اسم تور باداب سورت و چورت را زیاد شنیده اید. بعضی از شرکت های طبیعت گردی هم تور باداب سورت و جنگل ابر را با هم اجرا می کنند.

راز شگفتی این چشمه ها در چیست که اینگونه گردشگران را به خود فرا می خوانند؟

اثر طبیعی و ملی: ترش و شور!

چشمه های باداب سورت دومین اثر طبیعی ملی ثبت شده بعد از کوه دماوند هستند. 

چشمه های باداب سورت شامل سه چشمه اصلی است: چشمه ی مرکزی که آب با مزه ی شوری دارد و دو چشمه مجاور که ترش مزه هستند.

برخلاف انتظار همه ی ما از چشمه ، که آب شیرین و قابل خوردنی از آن بجوشد چشمه ی مرکزی چشمه های باداب سورت آب شور دارد و به خاطر این ویژگی عجیبش، بعد از پاموکاله در ترکیه به عنوان دومین چشمه آب شور دنیا ثبت شده است. 

اینجا پلکانی گسترده شده است. 

آب های رسوبی چشمه های باداب سورت در مسیر خود از بالای کوه تا به پایین طی هزاران سال آبشاری پلکانی طراحی کرده اند که در مسیر آنه ها حوضچه های کوچکی به رنگ های نارنجی، زرد، قرمز و ... دیده می شوند.