کردستان سرزمین رقص و موسیقی

کردستان سرزمین رقص و موسیقی از گذشته تا کنون
ویژگی های فرهنگی استان کردستان همانند زبان،لباس، موسیقی، رقص ،جشن ها و مراسم خاص و صنایع دستی از مهم ترین جاذبه های این سرزمین کهن است که همواره در بین ساکنین کردستان جریان دارد.

کردستان و موسیقی
موسیقی کردستان از ّپربارترین موسیقی های محلی ایران محسوب میشود که در تمام ابعاد زندگی مردم این مرز و بوم جا گرفته است.مردم کردستان در بیشتر مراسم و آیین های خود از موسیقی استفاده میکنند

موسیقی کردستان به دو صورت است
موسیقی بدون ساز که تنها با کلام همراه است و به صورت مرثیه و یا بشکل ریتمیک خوانده میشود و موسیقی با ساز که از جمله سازهای کردستان میتوان به سازهای ضربی ( کوبه ای ) : دف  و دوطبله/نرمه نای (بالابان ) / سورنا ( تایه )/ تنبور / تار / کمانچه /  اشاره کرد

کردستان – رقص کردی
رقص کردی جز لاینفک فرهنگ کردستان است که با نام "هه لپه رکی" در میان مردم کردستان یاد می شود. این هنر ریشه در زندگی و كار روزانه مانند كشاورزی ، اعتقادات دینی ، مراسم و جشن های بزرگ ، بازی های محلی ، جنگ و دفاع و حالات روحی و درونی افراد دارد كه به صورت امروزی در آمده است. رقص کردی به صورت جمعی  و حرکت آن به صورت  دایره وار  است که نفر اول به خاطر دستمالی که در دست دارد "سه رچوپی" نام دارد. دستمال  نمادی از نشانه و پرچم هر قوم بوده است.