یک کارت تبریک، برای سال ها در ذهن ماندن

این روزها بازار تبادل کارت تبریک گرم است. از کارت تبریک های رسمی و از سر اجبار گرفته تا کارت تبریک های غیر منتظره و هیجان انگیز. 

یونیسف سازمان حمایت از کودکان است. احتمالا در کتابفروشی ها و شهر کتاب ها به کارت های یونیسف برخورده اید. کارت های پر از رنگ و امیدی که بچه ها را از همه جای دنیا در حال آواز خواندن و شادی نشان می دهد. عواید خرید هدایای یونیسف به کودکان همان کشور اختصاص پیدا می کند. شما با خرید یک کارت تبریک یونیسف هم خوش سلیقگی خودتان را نشان داده اید و هم به تعداد زیادی از کودکان ایرانی کمک کرده اید.

اگر تا به حال هم اهل کارت دادن نبوده اید، امسال یک امتحانی بکنید. این کار نه د مده است و نه کلیشه ای. با چند کلمه و کمی سلیقه در یاد آدم ها بمانید.