تور فرهنگی و طبیعت‎گردی یوش |هفته چهارم شهریور|

حرکت از تهران ساعت 6 صبح

روز اول: صبحانه را در هتل چالشتر جاده چالوس صرف می‎کنیم. سپس مسیر را به سمت روستای زیبای یوش ادامه می‎دهیم. بعد از خوردن ناهار در طبیعت، در روستای یوش قدم می‎زنیم. در ادامه به بازدید از خانه‎ی نیما و بررسی شعر نو و تبادل نظر می‎پردازیم. بعد از شنیدن موسیقی زنده و نوشیدن چای زغالی، شام را خورده و در خانه‎ی محلی استراحت می‎کنیم.

ریال245,000,000

بعد از طوفان چند هفته‎ی پیش و خنک شدن هوا، تحمل گرمای هفته‎ی کنونی کمی سخت شده است. شاید بد نباشد که حداقل آخر هفته‎ی خود را ...