یک سفر یک کتاب | کویر مرنجاب |

روز اول: حرکت ساعت ۵ صبح از تهران، صرف صبحانه در میان راه، ادامه مسیر به سمت شهر زیر زمینی نوش آباد، پس از بازدید از شهر اویی راهی آران و بیدگل می‌شویم و در خانه تاریخی بنی طبا (صفا) مستقر می‌شویم. پس از صرف ناهار و استراحت راهی کاشان شده و از خانه تاریخی طباطبایی‌ها بازدید خواهیم کرد و برای شام و اجرای بخش فرهنگی سفر به خانه بنی طبا بازخواهیم گشت و با محمد زارعی همراه خواهیم بود.

ریال2,800,000

تور یک‎روزه کویر مرنجاب |هفته سوم بهمن|

حرکت ساعت 5 صبح از تهران

صرف صبحانه در رستوران در اتوبان قم- کاشان، رسیدن به کویر مرنجاب، پیاده روی در رمل های کویر، صرف نهار در طبیعت، گشت و گذار و عکاسی در رمل ها، بازدید از دریاچه نمک، بازگشت به سمت تهران حدود 5 عصر

رسیدن به تهران 10 الی 11 شب

 

ریال890,000

تور یک‎روزه کویر مرنجاب |هفته اول بهمن|

حرکت ساعت 5 صبح از تهران

صرف صبحانه در رستوران در اتوبان قم- کاشان، رسیدن به کویر مرنجاب، پیاده روی در رمل های کویر، صرف نهار در طبیعت، گشت و گذار و عکاسی در رمل ها، بازدید از دریاچه نمک، بازگشت به سمت تهران حدود 5 عصر

رسیدن به تهران 10 الی 11 شب

 

ریال820,000

تور یک‎روزه کویر مرنجاب |هفته چهارم دی|

حرکت ساعت 5 صبح از تهران

صرف صبحانه در رستوران در اتوبان قم- کاشان، رسیدن به کویر مرنجاب، پیاده روی در رمل های کویر، صرف نهار در طبیعت، گشت و گذار و عکاسی در رمل ها، بازدید از دریاچه نمک، بازگشت به سمت تهران حدود 5 عصر

رسیدن به تهران 10 الی 11 شب

 

ریال890,000

تور یک‎روزه کویر مرنجاب |هفته سوم آذر|

حرکت ساعت 5 صبح از تهران

صرف صبحانه در رستوران در اتوبان قم- کاشان، رسیدن به کویر مرنجاب، پیاده روی در رمل های کویر، صرف نهار در طبیعت، گشت و گذار و عکاسی در رمل ها، بازدید از دریاچه نمک، بازگشت به سمت تهران حدود 5 عصر

ریال820,000

در تور کویر مرنجاب پياده روی بر روی تپه های شن  روان، ديدن مناظری از پوشش گياهی و جانوری کوير و در يک کلام «کويرنوردی» لذتی را تجربه می کنید که انسان را رها نمی کند

تور یک‎روزه کویر مرنجاب |هفته اول آذر|

حرکت ساعت 5 صبح از تهران

صرف صبحانه در رستوران در اتوبان قم- کاشان، رسیدن به کویر مرنجاب، پیاده روی در رمل های کویر، صرف نهار در طبیعت، گشت و گذار و عکاسی در رمل ها، بازدید از دریاچه نمک، بازگشت به سمت تهران حدود 5 عصر

ریال82,000,000

تور یک‎روزه کویر مرنجاب |هفته سوم آبان|

حرکت ساعت 5 صبح از تهران

صرف صبحانه در رستوران در اتوبان قم- کاشان، رسیدن به کویر مرنجاب، پیاده روی در رمل های کویر، صرف نهار در طبیعت، گشت و گذار و عکاسی در رمل ها، بازدید از دریاچه نمک، بازگشت به سمت تهران حدود 5 عصر

ریال85,000,000

کمی هم به من توجه کن ! این ندای درونی هر یک از ماست که حتما برای یکبار هم که شده از درون خود شنیده ایم. این یک خواهش نیست بلکه یک نیاز است که دیگر طاقتش تمام شده!

تور یک‎روزه کویر مرنجاب |هفته دوم آبان|

حرکت ساعت 5 صبح از تهران

صرف صبحانه در رستوران در اتوبان قم- کاشان، رسیدن به کویر مرنجاب، پیاده روی در رمل های کویر، صرف نهار در طبیعت، گشت و گذار و عکاسی در رمل ها، بازدید از دریاچه نمک، بازگشت به سمت تهران حدود 5 عصر

ریال78,000,000