مکان: 
استان اصفهان
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
94/01/02
تاریخ برگشت: 
94/01/04
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
محدود
ریال0,
295000 تومان

حرکت ساعت 9 شب از تهران
روز اول: رسیدن به مصر – صرف صبحانه در خانه محلی – گشت منطقه و پیاده روی در منطقه – بازگشت به سمت خونه محلی – صرف ناهار در خانه محلی – استراحت – گشت عصر در منطقه . صرف شام در خانه محلی – شب نشینی در کنار آتش
روز دوم: صرف صبحانه در خانه محلی – حرکت به سمت انارک – بازدید از انارک – حرکت به سمت نائین – صرف ناهار در نائین – حرکت به سمت تهران – رسیدن به تهران قبل از نیمه شب

از کویر مصر بیشتر بخوانید

 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت تور اضافه می گردد

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1         - -
2 خانه محلی ژیوار خانه محلی ژیوار خانه محلی ژیوار
3 خانه محلی ژیوار رستوران گردشگر  -  -
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 وسیله نقلیه در راه
2 خانه محلی روستای مصر
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگر
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!