ممکن است با شنیدن اسم تایلند اولین چیزی که به ذهن خیلی ها خطور کند کشوری با امکانات فراوان برای تفریحات گوناگون باشد. می توان گفت که این تفکر به نحوی درست خواهد بود چرا که اگر خود را طبیعت گرد می دانید، می تواند مقصدی بسیار جذاب و مفرح برای سلیقه شما هم باشد.

 

تاکنون از خود پرسیده اید "چرا باید برای طبیعت گردی خارجی مقصدی مانند تایلند را انتخاب کنم؟"

•پارک های ملی 

[[{"fid":"4839","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"},"link_text":null}]]

 

 

 

•جزیره های صخره ای

[[{"fid":"4840","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"},"link_text":null}]]

 

•غواصی در خلیج تایلند 

[[{"fid":"4842","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"},"link_text":null}]]

 

علاوه بر موارد فوق ، گونه های متعدد جانوری تنها بخشی کوچک از جذابیت های این کشور برای شما خواهد بود.

مردم تایلند اجازه نمی دهند کوچک ترین احساس دلتنگی برای وطن خود کنید !

 شاید بتوان معنی حقیقی مهمان نوازی را در رفتار جامعه محلی و همچنین غذاهای شگفت انگیز جنوب شرق آسیا و به خصوص تایلند یافت.

تایلند به دلیل موقعیت جغرافیایی خود دارای سه آب و هوای بارانی ، خنک و نه خیلی گرم است که آن را تبدیل به مقصدی برای تمامی فصول می کند. البته به عنوان طبیعت گرد به شما توصیه می کنیم تا از سفر در فصل بارانی (اواسط خرداد تا اواخر مهر) پرهیز کنید چرا که قادر نخواهید بود یک سفر جذاب را تجربه کنید و شاید بیشتر اوقات مجبور به ماندن در محل اقامت خود باشید.

 

به جرأت می توان گفت برای کشف واقعیات تایلند نه یک سفر بلکه مدتی باید در آن زندگی کرد پس چه بهتر که هرچه زودتر برای آشنایی بیشتر آن یک سفر را برنامه ریزی کنیم.