دستت را، قلبت را به من بده!

دستت را به من بده

قلبت را به من بده

همیشه در مواجه با کودکان کار فکرهای ضد و نقیضی به سراغمان می آید. فکرهایی که نمی دانیم کدام درست است و کدام غلط. بارها از مددکاران اجتماعی و متخصصان رفتار با کودک شنیده ایم که از کودکان خیابانی خرید نکنید. اما هرکدام به امید اینکه بخشی از این پول ها به خود بچه ها برسند فالی خریده ایم، دستمال کاغذی برای ماشین گرفته ایم یا شاخه گلی برای "عشقمان"!

 

پیشنهاد ما این است که حالا که در آغاز فصل سرما هستیم کار بهتری بکنیم. چند دستکش کوچک بخریم و در کیفمان یا ماشینمان بگذاریم. به جای اینکه از دیدن چهره های سرمازده ی بچه ها زجر بکشیم و به پدر و مادرشان برای به دنیا آوردن آن ها لعنت بفرستیم، سهمی در گرم کردنشان داشته باشیم.